Burada, Anabilim dalındaki öğretim elemanları tarafından yazılan, çevirisi ya da editörlüğü yapılan kitapların listesi verilmiştir.

PROF. DR. SELAHİDDİN ÖĞÜLMÜŞ

Öğülmüş, S. (Ed.). (2016). Hayat bilgisi öğretimi ve öğretmen el kitabı. (4. Baskı). Ankara: Pegem.
Öğülmüş, S. (2006). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. (3. Baskı). Ankara:Nobel.

PROF. DR. MÜGE ARTAR

Artar, M. (2014). Mevsimlik tarımda çocuk olmak. (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.
Artar, M. (2009). Türkiye’de çocuk yetiştirme: Yaklaşımlar, yöntemler, sorunlar, çözümler. (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.

DOÇ. DR. TÜLİN ŞENER-KILINÇ

Hart, R.A. (2016). Çocukların katılımı: Kuram ve uygulamada toplum gelişimi ve çevre korumasında genç yurttaşları içermek. (1. Baskı). (T. Şener-Kılınç, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 1997).
Şener, T. (2007). Çocukların kültürel etkinlikleri. (1. Baskı). İstanbul: Sebil.

DOÇ. DR. NESLİHAN GÜNEY-KARAMAN

Onur, B. ve Güney, N. (Ed.). (2002). Türkiye’de çocuk oyunları: Derlemeler. (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.
Onur, B. ve Güney, N. (Ed.). (2004). Türkiye’de çocuk oyunları: Araştırmalar. (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.
Ahioğlu, N. ve Güney, N. (Ed). (2007). Popüler kültür ve çocuk. (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.

DR. ÖĞR. ÜYESİ EYLEM GÖKÇE TÜRK

Türk, E.G. (2017). Çocuk ve çevre(si). (1. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.