Lisans ve lisansüstü derecelere yönelik disiplinlerarası programlar yürütmek; seçkin öğretim elemanlarından oluşan akademik kadrosunun yanı sıra, akredite edilmiş programları ile alanında öncü olma özelliğini sürdürmek; modern eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak tüm Türkiye’ye alandaki son gelişmeleri yaymak; öğretim elemanlarının hem kendi aralarındaki hem de öğrencilerle olan ilişkilerindeki olumlu hava ile sinerji yaratmak; başta Türk Milli Eğitim Sistemi olmak üzere toplumun farklı kesimlerine psikolojik hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunmak; kuramsal ve uygulamalı çalışmaları birlikte yürütmek; böylece de bir yandan evrensel bilgi birikimine katkıda bulunurken bir yandan da toplumsal sorunlarımıza geçerli çözüm önerileri geliştirmektir.