PROJENİN ADIÖĞRETİM ÜYESİPROJE TÜRÜPROJE TARİHİPROJENİN DURUMUPROJE SONUÇ RAPORUPROJE WEB SİTESİ
Üniversite Kariyer Merkezlerinin Değerlendirilmesi, Tek Yerleşkeli ve Çok Yerleşkeli Üniversiteler için Alternatif Model ÖnerileriProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Araştırmacı)TÜBİTAK SOBAG2017-Devam ediyor.
Suriyeli Çocukların Türk Egitim Sistemine Entegrasyonunun DesteklenmesiProf. Dr. Müge Artar (Araştırmacı)
Doç. Dr. Neslihan Güney Karaman (Araştırmacı)
AB Projesi2016-Devam ediyor.
Çocukluktaki Bağlanma Biçimlerinin Öğrenme Nörobiliş ve Metabiliş ile Bu İşlevlere Eşlik Eden Nöral Aktivite Üzerine EtkisiDr. Öğr. Üyesi Eylem Gökçe Türk (Araştırmacı)Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Projesi2015-Devam ediyor.
Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi ModeliProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Danışman)AB Projesi2013-2015Proje tamamlandı.
Mevsimlik Tarım İşçiliği, Çocuklar ve EğitimDr. Öğr. Üyesi Eylem Gökçe Türk (Araştırmacı)TÜBİTAK2013-2014Proje tamamlandı.
Raising Awareness of Mothers with Peer CoachingDr. Öğr. Üyesi Eylem Gökçe Türk (Araştırmacı)ÇOKAUM Projesi2013-2014Proje tamamlandı.
İlkokula Farklı Yaşlarda Başlayan Çocukların Ruhsal ve Sosyal Gelişim ile Akademik Algıları Açısından KarşılaştırılmasıProf. Dr. Emine Gül KapçıBAP Projesi2012-2013Proje tamamlandı.
Survey of Migrant Workers in TurkeyDr. Öğr. Üyesi Eylem Gökçe Türk (Araştırmacı)ÇOKAUM Projesi2013Proje tamamlandı.
Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı Okul Terk Sebepleri Ve Örgün Eğitim Dışında Kalan ÇocuklarProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Yürütücü)UNICEF ve MEB2012-2013Proje tamamlandı.
6-11 Yaş Türk Çocukları Örnekleminde Diskalkuliye Yatkınlığı Ayırt Etmede Kullanılacak Bir Ölçme Aracı Geliştirme ÇalışmasıProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Danışman)TÜBİTAK2012-2015Proje tamamlandı.
Müze Eğitimi ProjesiDoç. Dr. Müge Artar
(Yürütücü Yardımcısı)
BM Ortak Programı2010-2011Proje tamamlandı.
Processes Influencing Democratic Ownership and ParticipationYrd. Doç. Dr. Tülin ŞenerAvrupa Konseyi 7. Çerçeve Programı2009-2011Proje tamamlandı.
The Socio-economic Scope of Youth Work in Europe Follow-Up-StudyYrd. Doç. Dr. Tülin Şener
(Türkiye Yürütücüsü)
Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe için Institute for Social Work and Social Education (ISS)2009-2010Proje tamamlandı.
Türkiye ve Almanya'da yaşayan 16-22 yaşları arasındaki Türk gençlerinin siyasal ve toplumsal katılım düzeylerinin toplumsal, siyasal, psikolojik yordayıcılarının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıProf. Dr. Figen ÇokTÜBİTAK SOBAG2009Proje tamamlandı.Sonuç Raporu
Ergenlikte riskli davranışların yaygınlığının belirlenmesi ve azaltılması: Okul temelli bir projeProf. Dr. Figen ÇokTÜBİTAK SOBAG2009Proje tamamlandı.Sonuç Raporu
Ergenlik döneminde benlik kurgusu gelişiminin kültür ve aile bağlamında incelenmesiProf. Dr. Figen ÇokTÜBİTAK SOBAG2009Proje tamamlandı.Sonuç Raporu
Liselerde Şiddetin Saptanması ve Okul Temelli Şiddeti Önleme Programının GeliştirilmesiProf. Dr. Selahiddin Öğülmüş (Araştırmacı)TÜBİTAK2008-2011Proje tamamlandı.
Gençlerde Özerklik GelişimiProf. Dr. Figen ÇokTÜBİTAK2008-2009Proje tamamlandı.
0-6 Yaş Türk Çocuklarında Erken Gelişim Evreleri Ölçeği ve Erken Gelişim Evreleri: Sosyal-Duygusal Gelişim Ölçeği'nin UyarlanmasıProf. Dr. Emine Gül KapçıTÜBİTAK2005-2006Proje tamamlandı.Sonuç Raporu
European Knowledge Center of Youth Policy-EKYPC
(Avrupa Gençlik Politikaları Bilgi Merkezi)
Gençlik Politikaları Ulusal Belge ve Raporlarının Oluşturulması
Yrd. Doç. Dr. Tülin Şener
(Türkiye Sorumlusu)
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Ortaklığı Avrupa Gençlik Politikaları Merkezi2007Proje tamamlandı.
Beck depresyon envanteri-II-Türkçe formu: psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesiProf. Dr. Emine Gül KapçıTÜBİTAK2006Proje tamamlandı.Sonuç Raporu