Fakültenin kurulduğu 1965’te “Eğitim Psikolojisi Kürsüsü” adıyla bir akademik yapı oluşturulmuştur. Program 1969’da “Okul Psikoloğluğu ve Rehberlik” unvanıyla lisans düzeyinde ilk mezunlarını vermiştir.

1970’li yılların başında “Eğitim Psikolojisi Kürsüsü”nün adı ve yapısı, “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü”;  “Eğitimin Psikolojik Temelleri”, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık”, “Ölçme ve Değerlendirme” anabilim dallarından oluşan bir bölüm halinde yeniden yapılanmıştır.

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nde 1982’ye kadar “Eğitimde Psikolojik Hizmetler” alanında lisans, “Eğitim Psikolojisi” alanında lisansüstü programlar yürütülmüştür. 2547 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü” ile “Özel Eğitim Bölümü” birleştirilmiş; bu uygulama, Özel Eğitim Bölümü yeniden kuruluncaya kadar geçen 10 yıl boyunca devam etmiştir.

“Eğitimde Psikolojik Hizmetler Lisans Programı”nın adı, 1988’de YÖK/ÖSYM tarafından “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” olarak değiştirilmiştir. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırıldığı 1998’de fakültemizde “Eğitim Bilimleri Bölümü” kurulmuştur; “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü” de bir anabilim dalı olarak aynı adla “Eğitim Bilimleri Bölümü”ne bağlanmıştır.

2007’de Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü yeniden kurulmuştur. Son olarak, 2016’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi YÖK tarafından yeniden yapılandırılmış ve “Eğitim Bilimleri Bölümü” kurulmuştur. Bu bölümde içerisinde, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “Eğitim Psikolojisi” iki ayrı anabilim dalı olarak yer almıştır.