İnsanı merkeze alan, seven, saygı duyan, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, bu yönde bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerini sürdüren, meslek etiğine bağlı, bireylere ve topluma rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile eğitimde psikolojik hizmetler sunmaktır.